ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
773
เดือนที่แล้ว
1,084
ปีนี้
1,857
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
78,576
ไอพี ของคุณ
3.80.38.5


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความสามัคคีให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้     มาวางแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 
30 มกราคม 2562