ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
576
เดือนที่แล้ว
3,423
ปีนี้
11,335
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
112,495
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251


วันที่ 28 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนสมโภช 700 ปี เชียงใหม่และในหมู่บ้านโดยออกให้บริการ จำนวน 3 รอบ ของในแต่ละวันสำหรับวันนี้เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-08.00 น. และตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)
แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
☎️โทร.053-851616

28 มีนาคม 2563

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ประธาน อสม.ตัวแทน อสม.จิตอาสาชุมชน ในการกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(โควิด-19)เข้าสู่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
วันที่ 23 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราวบริเวณโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมสรุปสถานการณ์เพื่อวางแผนดำเนินงานแบบบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อตำบลท่าศาลาในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกำหนดมาตรการ
ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเกิดความตระหนัก ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2.การควบคุมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง คนต่างถิ่นเข้าพื้นที่ โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนตรวจสอบ คัดกรอง หากพบกลุ่มเป้าหมายทำความเข้าใจ ควบคุมดูแลตัวเอง 14 วัน ถือปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและรายงานฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นทราบในการเฝ้าระวัง
3.เทศบาลตำบลท่าศาลาเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น สนันสนุนบูรณาการทำงานด้วยกันตามที่ได้รับการร้องขอ 4.ขอความร่วมมือกับจิตอาสาชุมชนจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชนทุกครัวเรือน
5.การป้องกันควบคุมโรค โดยงดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีการรวมตัวกัน งดรับคณะศึกษาดูงานถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด
6.แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองท้องที่ และฝ่ายท้องถิ่นออกตรวจสถานประกอบการตามนโยบายจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตำบลท่าศาลาโดยบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายในการที่จะฟันฝ่าให้พ้นวิกฤติประเทศไทยครั้งนี้ไปด้วยกัน.

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนในหมู่บ้านโดยออกให้บริการ จำนวน 3รอบ ของในแต่ละวันสำหรับวันนี้เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-07.00 น.
และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลและบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
โทร.053-851616

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกปฏิบัติหน้าที่นายตรวจเขตประจำท้องที่ โดยได้ออกตรวจสอบอาคารที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เขตรับผิดชอบ พบว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ตั้งอาคารบริเวณซอยตรงข้ามอนุบาลศรีชัยวัลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบหาเจ้าของอาคาร
ที่มาของเนื้อหา: กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา

23 มีนาคม 2563

วันที่ 22 มีนาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายนี้
ตั้งแต่ 23 มี.ค. เวลา 18.00 น. ถึง 13 เม.ย. เวลา 24.00 น.
*ที่สำคัญๆ คือสั่งปิดพื้นที่บางส่วนในห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ธนาคาร เปิดตามปกติ ร้านอาหารให้ขายแบบกลับบ้านเท่านั้น

 

23 มีนาคม 2563

วันที่ 21 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนในหมู่บ้านและบริเวณสวนหย่อมโดยออกให้บริการ
จำนวน 2รอบ ของในแต่ละวัน สำหรับรอบแรก เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-07.00 น. และรอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30 น. ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)
แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
☎️โทร.053-851616

21 มีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา
ได้รับคำสั่งจากผู้บริหาร ให้ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณหน้าถนนในหมู่บ้าน โดยออกให้บริการ
จำนวน 3รอบ ของในแต่ละวัน สำหรับรอบแรก เริ่ม ตั้งแต่ เวลา 06.00-07.00 น. และรอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ในพื้นที่ถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาล ส่วนรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง(PM2.5)
แจ้งเหตุเพลิงไหม้..
☎️โทร.053-851616
☎️ สายด่วน 199

20 มีนาคม 2563

ด้วยความห่วงใยพี่น้องในตำบลท่าศาลา เราจะผ่านวิกฤต-โควิดไปด้วยกันครับ และหากพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าศาลาไม่อยากพลาดข่าวสารจาก เทศบาลตำบลท่าศาลา สามารถสแกนคิวอารโค้ตเพื่อให้เราใกล้กันมากขึ้นครับ

20 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลท่าศาลา ระดมกำลังประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (15 มี.ค. 63) เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา และชาวตำบลท่าศาลา ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง (PM 2.5) ภายใต้แนวคิด "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์แก้ไขฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำกิจกรรมทุกสัปดาห์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การเดินรณรงค์ลดหมอกควัน งดการเผาในที่โล่ง แจกผ้าปิดจมูก หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ส่งเสริมการนำกิ่งไม้และใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก เป็นการลดการเผาในที่โล่ง และการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมัก การฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดฝุ่นละออง โดยแบ่งออกเป็น 5 จุด ได้แก่ บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวง บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงินพัฒนา บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านดอนจั่น บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา และบริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 บวกครกหลวงพัฒนา โดยเทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลหนองหอย และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ได้นำรถบรรทุกน้ำร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วย

15 มีนาคม 2563

นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เนชั่นทีวีถึงมาตรการโรคโควิด 19 ที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการ โดยมีมาตรการในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาโดยประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ที่ได้ดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังโดยการจัดอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงในการจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัย  โดย มหาวิทยาลัยพายัพ ในกลุ่มแกนนำ ณ ห้องประชุมเทศบาลและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19และจะออกรณรงค์พ่นสารเคมีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-1๙) ในชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ต่อไป

13 มีนาคม 2563

กำหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กิจกรรมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน)การรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

12 มีนาคม 2563

ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กิจกรรมศิลปะการจัดสวนถาดขนาดเล็ก) ณ ห้องเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

04 มีนาคม 2563

     ในวันที่ 3 มีนานคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา (การตัดตุงไส้หมู) ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามตำบลท่าศาลา

03 มีนาคม 2563

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องเกษียณวัย อาคารสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อให้เด็กและประชาชนในตำบลท่าศาลาได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ การสื่อความหมายด้านรูปภาพต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสื่อสารโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสม

27 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ ให้ประชาชนและเยาวชน รักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 500 คน

23 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (210 รายการ)