ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,738
ปีนี้
8,642
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
85,361
ไอพี ของคุณ
54.91.71.108


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 เปิดงานโดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในตำบลท่าศาลาให้น่าอยู่.

17 มิถุนายน 2562

        กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา โดยมีนายศิริพัฒน์  กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การประกวดภาพถ่าย การแสดงพื้นบ้านล้านนา เป็นต้น รวมทั้งการเข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบัวเงิน ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสร้างเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วย

10 มิถุนายน 2562

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการตัดตุงไส้หมู ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธพัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของตำบลท่าศาลา และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนตำบลท่าศาลา  ให้เกิดความรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ได้มี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

06 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าห้างพรอมเมนาดา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

04 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและการแสดงของวงดนตรี “เดอะท่าศาลาแบรนด์”  ณ อาคารศาลาสหกิจ (ห้องดนตรี)  เทศบาลตำบลท่าศาลา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่น การแสดงของวงดนตรี “เดอะล้านนา ท่าศาลาแบรนด์” และเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการส่งเสริมการเล่นดนตรีและการแสดงล้านนา

04 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ2562 ณ วัดบวกครกหลวง เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เพื่ออนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของตำบลท่าศาลา

29 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนตำบลท่าศาลา ณ ห้องเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และโทษของยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนตำบลท่าศาลาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

29 พฤษภาคม 2562

         วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนและครอบครัวรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ โดยมีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๗ คน

01 พฤษภาคม 2562

   

       วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน เยาวชน ตำบลท่าศาลา ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ในการดำรงชีวิต ณ วัดห้วยบง ต.เขี่อนผาก อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในการนี้ได้มี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

26 เมษายน 2562

      วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา

ได้อ่านสารวันเทศบาลพร้อมมอบนโยบายการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามกิจกรรมโครงการวันสำคัญของท้องถิ่น

"วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญของเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลต่อไป

24 เมษายน 2562

            วันที่ 19 เมษายน 2562 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา ลูกจ้างประจำ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีปราศจากอคติ

20 เมษายน 2562

             วันที่ 12 เมษายน 2561 นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนสมโภชเชียงใหม่ 600 ปี บ้านศรีบัวเงิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครกู้ภัย และประชาชน เข้าร่วมในพิธีและปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

13 เมษายน 2562

              กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี พ.ศ. 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าศาลาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับชมริ้วขบวนแห่ปี๋ใหม่ การแสดงจากชุมชน การประกวดร้องเพลงคำเมืองพร้อมหางเครื่องรุ่นแม่อุ้ย การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง พร้อมร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา และขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนา

11 เมษายน 2562

           วันที่ 5 เมษายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าศาลา ด้านศิลปะประดิษฐ์ พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา การทำพานบายศรีสู่ขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความรู้สึกหวงแหนในมรดกอันงดงามของท้องถิ่น

06 เมษายน 2562

     วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ ณ วัดบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา   อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมตำบลท่าศาลาและสร้างงานเพิ่มรายได้แก่ประชาชนด้วย พร้อมทั้งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนแร่ อ.เมือง จ. จำนวน 50 คน ซึ่งได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน และการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลาด้วย   

02 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 32  (476 รายการ)