ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
3,066
เดือนที่แล้ว
3,545
ปีนี้
3,066
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
104,226
ไอพี ของคุณ
18.232.51.247


    กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 ซึ่งมีภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญให้แก่เด็กๆที่ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งภายในงานมีการแสดงความสามารถของเด็กๆ เช่น การประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพระบายสี ฯลฯ และมีซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กๆต่างๆ มากมาย ทั้งนี้มีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 400 คน โดยการจัดกิจกรรมโครงการสานฝันวัดเด็กแห่งชาติ ครั้งนี้ได้สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมอย่างถ้วนหน้า

11 มกราคม 2563

     วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมตุงล้านนา ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมขน ตำบลท่าศาลา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และได้รู้จักประวัติ ความเป็นมาของการทำโคมล้านนาในพื้นที่ตำบลท่าศาลา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นตำบลท่าศาลา

07 มกราคม 2563

ในวันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ รวมใจท่าศาลา ณ บริเวณถนนทางเข้าเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 109 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิต ให้แก่ตนเองและครอบครัว

01 มกราคม 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ.2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมที่ดีงามตำบลท่าศาลา (โรงเรียนเกษียณวัย)รุ่นที่5 ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 85 คน

โดยได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ให้แก่ลูกหลาน และผู้ที่สนใจ เช่น การทำโคมล้านนา ตัดตุงไส้หมู ตุงใย ปั้นดิน งานประดิษฐ์ใบตอง ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความสนุกอย่างถ้วนหน้า

25 ธันวาคม 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ทุกหลังคาเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบล นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  พร้อมด้วยสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษา ประธาน อสม.และประชาชนในตำบลท่าศาลา เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

24 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกอปพร. เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลท่าศาลา เพื่อให้สมาชิกอปพร.ตำบลท่าศาลา มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความเสียหายจากภัยต่างๆในพื้นที่

17 ธันวาคม 2562

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญณาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง "สะล้อ ซอ ซึง" ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีพื้นเมือง ให้มีทักษะ และความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน แก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2562

     ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

     โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดริ้วขบวนแห่จากชุมชน การประกวดนางนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่า และนิทรรศการซุ้มส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว ประมาณ 500 คน เที่ยวชมงานและเก็บภาพบรรยากาศ ที่งดงาม จากโคมไฟล้านนาที่ประดับตกแต่งภายในงานนับพันดวง

10 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยนายศิริพัฒน์  กาวิละ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหกรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

24 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประชาชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลท่าศาลา ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

26 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประชาชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลท่าศาลา ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

26 กรกฎาคม 2562

ในวันที่ 15 กรฎาคม พ.ศ.2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้แก่ วัดบวกครกหลวง วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น วัดโพธิมงคล และสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย

ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ในครั้งนี้จำนวนมาก

15 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 งานป้องกันฯ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรม การอบรมเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดงานโดย นายศิริพัฒน์  กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยวิทยากรจาก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และ   บ.นิยมพานิช จำกัด เพื่อเป็นการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนน

09 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันต่อต้านยาเสพติด) โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นปรtธานในการเปิดงาน ณ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลต่อไป

27 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย)

ณ วัดบวกครกหลวง ม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวัดมีชีวิต) ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมล้านนา ฝึกทำกรวยดอกไม้จากใบตอง นวดแผนไทย ศิลปะการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ให้อยู่คู่กับตำบลท่าศาลาต่อไป (โดยกองการศึกษา)

24 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (492 รายการ)