ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
1,099
เดือนที่แล้ว
3,220
ปีนี้
21,995
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
98,714
ไอพี ของคุณ
3.234.214.113


          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิการยน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญณาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา การอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง "สะล้อ ซอ ซึง" ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธพัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีพื้นเมือง ให้มีทักษะ และความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน แก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2562

     ในวันที่ 10 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

     โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดริ้วขบวนแห่จากชุมชน การประกวดนางนพมาศ การประกวดซุ้มประตูป่า และนิทรรศการซุ้มส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว ประมาณ 500 คน เที่ยวชมงานและเก็บภาพบรรยากาศ ที่งดงาม จากโคมไฟล้านนาที่ประดับตกแต่งภายในงานนับพันดวง

10 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยนายศิริพัฒน์  กาวิละ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหกรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"

24 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประชาชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลท่าศาลา ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

26 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อประชาชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลท่าศาลา ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีระหว่างชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีนายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าศาลาและคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันด้วย

26 กรกฎาคม 2562

ในวันที่ 15 กรฎาคม พ.ศ.2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ได้แก่ วัดบวกครกหลวง วัดศรีบัวเงิน วัดดอนจั่น วัดโพธิมงคล และสำนักสงฆ์มิ่งมงคลสันทราย

ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ในครั้งนี้จำนวนมาก

15 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 งานป้องกันฯ ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรม การอบรมเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เปิดงานโดย นายศิริพัฒน์  กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา โดยวิทยากรจาก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และ   บ.นิยมพานิช จำกัด เพื่อเป็นการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางถนน

09 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันต่อต้านยาเสพติด) โดยมี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นปรtธานในการเปิดงาน ณ หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลต่อไป

27 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ (โรงเรียนเกษียณวัย)

ณ วัดบวกครกหลวง ม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมวัดมีชีวิต) ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมล้านนา ฝึกทำกรวยดอกไม้จากใบตอง นวดแผนไทย ศิลปะการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ให้อยู่คู่กับตำบลท่าศาลาต่อไป (โดยกองการศึกษา)

24 มิถุนายน 2562

เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562

(กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าศาลา) ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายตากสิน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะชีวิต ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 คน (โดยกองการศึกษา)

22 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 เปิดงานโดย นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา  เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในตำบลท่าศาลาให้น่าอยู่.

17 มิถุนายน 2562

        กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา โดยมีนายศิริพัฒน์  กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม การประกวดภาพถ่าย การแสดงพื้นบ้านล้านนา เป็นต้น รวมทั้งการเข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบัวเงิน ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสร้างเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวด้วย

10 มิถุนายน 2562

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการตัดตุงไส้หมู ณ ศูนย์การเรียนรู้พิพิธพัณฑ์ชุมชน ตำบลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของตำบลท่าศาลา และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนตำบลท่าศาลา  ให้เกิดความรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ได้มี นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมทั้งผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

06 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าห้างพรอมเมนาดา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป

04 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและการแสดงของวงดนตรี “เดอะท่าศาลาแบรนด์”  ณ อาคารศาลาสหกิจ (ห้องดนตรี)  เทศบาลตำบลท่าศาลา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่น การแสดงของวงดนตรี “เดอะล้านนา ท่าศาลาแบรนด์” และเป็นการอนุรักษ์ควบคู่กับการส่งเสริมการเล่นดนตรีและการแสดงล้านนา

04 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (486 รายการ)