ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างมหาวิทยาเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลท่าศาลา ป่าแดด สุเทพ ป่าบง รพ.นครพิงค์ และ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ CG ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Giver 4.0,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัด
นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสงกรานต์ ลาพิมล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
และผู้ดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มที่ทีภาวะพึ่งพิง(Care giver)
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างมหาวิทยาเชียงใหม่
ร่วมกับเทศบาลท่าศาลา ป่าแดด สุเทพ ป่าบง รพ.นครพิงค์
และ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ CG
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Giver 4.0
ภาพ:เรียบเรียง/งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:กองสาธารณสุข

08 ธันวาคม 2566

มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรี และนายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “กิจกรรมรักษ์โลกบนผืนผ้า(Eco Print),เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรี
และนายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรี
เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
“กิจกรรมรักษ์โลกบนผืนผ้า(Eco Print)
ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา
และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จากนั้น เวลา 10.30 น.นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมเดินทางเพื่อศึกษาเรื่อง Eco print
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
และการสร้างรายได้จากผ้าพิมพ์สีและลวดลายจากธรรมชาติ
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โดยได้ศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมการทำงานด้านการพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาประยุกต์
ใช้ในครอบครัวต่อไป

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม

08 ธันวาคม 2566

มอบหมายให้นายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม โดยมีนางบัวลอย ใจแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนหมู่ที่1 บ้านบวกครกหลวง ร่วมกิจกรรม "ขยะฮอมบุญ" ในครั้งนี้ด้วย,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นายธวัชชัย กันทะวันนา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกิจกรรม โดยมีนางบัวลอย ใจแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
และประชาชนหมู่ที่1 บ้านบวกครกหลวง
ร่วมกิจกรรม "ขยะฮอมบุญ" ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับกิจกรรมขยะฮอมบุญของอถล.หมู่ที่ 1
มีบริการยานพาหนะในการรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้าน
และรวบรวมนำมาบริจาคที่ศาลาการเปรียญ
วัดบวกครกหลวง
เพื่อคัดแยกขยะแต่ละประเภท
ก่อนนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีทุกวันพฤหัสบดี
สัปดาห์แรกของเดือน
โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล
เพื่อสมทบทุนให้กลุ่มอถล หมู่ที่ 1
บ้านบวกครกหลวงเป็นเงินทุน
สำหรับจัดกิจกรรมอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบวกครกหลวงต่อไป

ภาพ/กองสาธารณสุข
เรียบเรียงข่าว : งานประชาสัมพันธ์

07 ธันวาคม 2566

นางวรรณา เลิศเกียรติดำรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 7ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางวรรณา เลิศเกียรติดำรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่
ณ ห้องคลินิก กฎหมาย เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีนางพรรณี พรหมวิชัย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอเมืองเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่
,เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

07 ธันวาคม 2566

เข้าร่วมศึกษาดูงาน เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2023 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการท่องเที่ยว หมู่ที่ 1
บ้านบวกครกหลวง เข้าร่วมศึกษาดูงาน
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2023
ณ บริเวณยานกลางเวียง ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อน ย่านท่าแพ
ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่
ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลา
จะดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวชุมชนในปี2567
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลท่าศาลา
ให้เป็นที่รู้จักและให้ชุมชนได้ดึงอัตลักษณ์
ของชุมชนเพื่อต่อยอดและนำความรู้ที่ได้
นำมาประยุกต์ใช้ด้านการท่องเที่ยว
ในตำบลท่าศาลา ต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์

06 ธันวาคม 2566

ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน จัดกิจกรรม ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันพุธที่ 6 ธันวาคม เวลา 13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมนายนายธวัชชัย กันทะวันนา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล) หมู่ที่ 2 บ้านศรีบัวเงิน
จัดกิจกรรม "กาดหมั้ว คัวมือสอง" ขึ้น
เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
และนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายนั้น
กิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีทุกพุธแรกของเดือน
ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้า
สามารถร่วมบริจาค
สมทบทุนให้กลุ่มอถล หมู่ที่ 2
เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับจัดกิจกรรม
อนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนบ้านศรีบัวเงินต่อไป
ภาพ/กองสาธารณสุข
เรียบเรียงข่าว : งานประชาสัมพันธ์

06 ธันวาคม 2566

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ รั้วเขียว,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา09.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
ณ รั้วเขียว เทศบาลตำบลท่าศาลาโดยมีคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน และสมาชิกอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ร่วมกิจกรรมด้วยมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี
กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลท่าศาลา จึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมขึ้น
ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกผัก"สวนผักฮอมฮัก ปลูกผักรักษ์โลก"
กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์ และกิจกรรมทำน้ำหมัก
เพื่อระลึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังตรงกับวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือวัน ทสม. แห่งชาติ อีกด้วย
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

04 ธันวาคม 2566

ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 3,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันนี้ (3ธันวาคม 2566) เวลา 04:50 น.
ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ร่วมเดิน-วิ่ง และรับมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมและร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการ
และที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว


ภาพ: ข่าว/เรียบเรียง :งานประชาสัมพันธ์

03 ธันวาคม 2566

ต้อนรับข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางพรรณี พรหมวิชัย รอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลาให้การต้อนรับ
นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
คณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และพนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ
ในโอกาสที่เดินทางมาส่ง นางสาวรจนา ระวังภัย
โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา
ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา
ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์

01 ธันวาคม 2566

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เรียกสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาล
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลา สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา  ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมล้านนา,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดงานโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ภายใต้แนวคิด “ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา
ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมล้านนา”
โดยนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดเชียงใหม่และชาวล้านนา
อีกทั้งยังสืบสานต้นทุนทางวัฒนธรรม
ท่าศาลาต้นกำเนิดโคมล้านนา
เป็นการส่งเสริมเศรษฐจการท่องเที่ยวของตำบลท่าศาลาและ
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแสดง
การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดโคมล้านนา
และการประกวดขบวนกระทงจาก 5 หมู่บ้าน
ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ บุญเรือง
รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าศาลา ประธานผู้สูงอายุ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆและประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน
เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพียี่เป็ง
ประจำปี 2566สำหรับรางวัลเทพียี่เป็ง ได้แก่
คุณ สุกัญญา ปันด้วง หมู่ 2 บ้านศรีบัวเงิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ คุณสุภาพร กันธะวงค์
หมู่ 2 บ้านศรีบัวเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ คุณอารี แสงพร หมู่ 4 บ้านดอนจั่นพัฒนา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกองการศึกษา
https://www.facebook.com/thasalacm/

28 พฤศจิกายน 2566

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมประดิษฐ์โคมหูแมว จากวัสดุเหลือใช้ (D.I.Y.) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤศจิการยน 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมประดิษฐ์โคมหูแมว
จากวัสดุเหลือใช้ (D.I.Y.) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ณ ศาลาสหกิจ โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมการ
ประดิษฐ์โคมหูแมวจากวัสดุเหลือใช้ (D.I.Y.)
โดยวิทยากรอาสา (ปราชญ์ชุมชน)
ในการแนะนำเทคนิคการประดิษฐ์
โคมจากวัสดุเหลือใช้ และการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดยทีมพี่เลี้ยงกลุ่ม และได้ร่วมกันอวยพรวันเกิด
สำหรับสมาชิกที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน อีกด้วย
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : งานสวัสดิการสังคม

24 พฤศจิกายน 2566

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักภาพ คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 24 พฤศจิการยน 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ
/คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักภาพ คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ /คณะทำงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าศาลา
ณ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
และการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
และสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น
หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

24 พฤศจิกายน 2566

ให้การต้อนรับสภาพลเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการจัดเวทีหารือ “น้ำแม่คาว จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ให้การต้อนรับสภาพลเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่
ในการจัดเวทีหารือ “น้ำแม่คาว จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต
: บทบาทการบริหารจัดการน้ำแม่คาวร่วมกันของท้องถิ่น”
เพื่อหารือประเด็นปัญหา ข้อเสนอในการพัฒนาลำน้ำคาว
ร่วมกับ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีหารือ อาทิ กรมเจ้าท่า,
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่,
ผู้แทนนายอำเภอสันกำแพง, ผู้แทนนายอำเภอสันทราย,
รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.วสันต์ จอมภัคดี,
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1และเขต 2,
ตัวแทนจากภาคเอกชน โหล่งฮิมคาว,
ตัวแทนจาก 13 อปท.
ภาพ:/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:สภาพลเมือง

22 พฤศจิกายน 2566

ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลท่าศาลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ,เทศบาลตำบลท่าศาลา,tazala.go.th

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ในการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลท่าศาลา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มอาชีพ ชุมชน
ภาคประชาชน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลารวมถึงเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวน ๑๘๔ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ ชุมขน และภาคประชาชน
ได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
อีกทั้งนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้มาพัฒนาต่อยอด
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของชุมชน นั้น
โดยมี ผอ ดารา ญาณโรจน์
ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดตำบลท่าศาลา
และคณะกรรมในการต้อนรับ
และได้คณะศึกษาดูงานลงพื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาด
ตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา
และเยี่ยมชมกลุ่มโคม อีกด้วย
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : ศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลท่าศาลา

20 พฤศจิกายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 84  (1259 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
221
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
4,142
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
131,105
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,821
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 221 454 4,142 13,722 131,105 110,183 488,821 18.206.12.157
-->