ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายก


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งานการเจ้าหน้าที่

การสำรวจข้อมูลออนไลน์

คู่มือประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลย้อยหลัง

ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สำรวจความพึงพอใจ

ติดตามข้อมุลข่าวสารโควิด-19

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

e-service

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไป
 
  ประวัติความเป็นมา

          ในอดีตลำน้ำปิงมีความกว้างและลึกเป็นเส้นทางค้าขาย ลำเลียงสินค้าจากถิ่นอื่นๆ  มาสู่เมืองสิบสองปันนาเพราะในสมัยนั้นการลำเลี้ยงสินค้าทางบกมีความยากลำบากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังมีการปล้นสดมภ์เมื่อมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก ทำการค้าขายที่หัวเมืองเชียงใหม่ จึงเลือกสถานที่ตั้งสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นบก จึงได้เลือกหน้าค่ายทหารกาวิละปัจจุบัน คืออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเป็นตำบล โดยถือเอาถนนเจริญเมืองกับลำน้ำปิงตัดกัน แบ่งเป็นตำบลใหญ่ทางตอนใต้ของถนนเป็นตำบลท่าศาลา เพราะว่ามีท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าที่มีศาลาขนาดใหญ่  จึงเรียกกันว่า"ต่าศาลา หรือ ท่าศาลา"

 ทำเลที่ตั้ง

          ตำบลท่าศาลาเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้
          อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
          อาณาเขตทางทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
          อาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
          อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดต่อกับ เทศบาลนครเชียงใหม่


  เนื้อที่
          มีเนื้อที่ทั้งหมด 5.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,562 ไร่


  ภูมิประเทศ
          เป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่พักอาศัยและการพานิชย์ บางพื้นที่ใช้ทำสวนลักษณะอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน


  เขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่าศาลา
          หมู่ที่ 1     บ้านบวกครกหลวง
          หมู่ที่ 2     บ้านศรีบัวเงิน
          หมู่ที่ 3     บ้านดอนจั่น
          หมู่ที่ 4     บ้านดอนจั่นพัฒนา
          หมู่ที่ 5     บ้านบวกครกหลวงพัฒนา


  ครัวเรือนและประชากร
          จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน6,790 คน และจำนวนหลังคาเรือน 5,130 หลังคาเรือน มีรายละเอียดดังนี้         (พฤษภาคม 2562)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ประชาการ
รวม
จำนวนครัวเรือน
   
ชาย
หญิง
   
1
 บ้านบวกครก
588
686
1,274
976
2
 บ้านศรีบัวเงิน
1,054
1,236
2,290
1,331
3
 บ้านสันทรายดอนจั่น
479
567
1,046
717
4
 บ้านดอนจั่นพัฒนา
623
666
1,289
1,326
5
 บ้านบวกครกหลวงพัฒนา
414
480
894
780
รวม
3,158
3,635
6,793
5,130

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
204
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
4,142
เดือนที่แล้ว
13,722
ปีนี้
131,105
ปีที่แล้ว
110,183
ทั้งหมด
488,821
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 204 454 4,142 13,722 131,105 110,183 488,821 18.206.12.157
-->