ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
984
เดือนที่แล้ว
2,130
ปีนี้
5,456
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
82,175
ไอพี ของคุณ
3.88.161.108-:- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแสดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  
-:- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร น้องๆนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา  ขอเชิญร่วมงาน “เรารักน้ำแม่คาว”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- ชอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานฝัน วันเด็กแห่งชาติ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 กิจกรรมโครงการ “สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีล้านนา ตำบลท่าศาลา มาแล้วสุขใจ
กิจกรรมโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
กิจกรรมโครงการ อบรมคลินิกกีฬาเยาวชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเดิมฯ ม.2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำฯ ม.2 
-:- ประกาศวิจารณ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองหลวงหมู่ที่ 3 
-:- ประกาศการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า - หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศประกวดราคาจัดหาโคมไฟถนนสาธารณะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า-หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 1 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอยสุเหร่า-หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำ หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาอลูมีเนียม) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างบ่อดักตะกอนและที่ดักขยะปากท่อลอดถนน ฌ3 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคสล. บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 1 - 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าฯ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิม ม.2 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.1 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =