ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
576
เดือนที่แล้ว
3,423
ปีนี้
11,335
ปีที่แล้ว
24,441
ทั้งหมด
112,495
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251

-:- นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากแบบผ้าที่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองฯ 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลาออกฉีดพ่นละอองฝอย 
-:- ขั้นตอนการเข้ารับบริการของเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- แจ้งข้อมูลผู้ที่มาจากพื้นที่เสียงในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลา ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลาออกฉีดพ่นละอองฝอย 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลาออกฉีดพ่นละอองฝอย 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลาออกฉีดพ่นละอองฝอย 
-:- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลาออกฉีดพ่นละอองฝอยฯ 
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดทำหน้ากากผ้าให้ทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาลฯ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณถนนสมโภช 700 ปี
นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา นายสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ประธาน อสม.ตัวแทน อสม.จิตอาสาชุมชน ในการกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลาออกฉีดพ่นละอองฝอย
กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกปฏิบัติหน้าที่นายตรวจเขตประจำท้องที่
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ข้างศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าที่ดินเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
-:- ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อฯซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านคุณสมจิตร (ระยะที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกปากซอยเข็มเพชร หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบุญรักษา 7 (แปดริ้วเครื่องเย็น) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าที่ดินเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลตำบลท่าศาลา หมู่ที่ 2 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ข้างศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทพประทานพร) หมู่ที่ 4 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างแฟลตตำรวจ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ซอยหน้าเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 
-:- ราคากลางงานจ้างหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 


ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น


สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ :สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. laas http://www.oic.go.th/ginfo/กระทรวงมหาดไทย สตง ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง ICTกรมสรรพากร ราชกิจจานุเบกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAสำนักงบประมาณ =