ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,089
เดือนที่แล้ว
1,738
ปีนี้
8,642
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
85,361
ไอพี ของคุณ
54.91.71.108-:- งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีบัวเงิน ประจำปี 2562 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขยะแลกปุ๋ย 
-:- ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมพิธีออกศีลอด(รอมฎอน) 
-:- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลาทำกิจกรรมพัฒนาลำน้ำคาว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 
-:- การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกตรวจสถานที่ 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด 
-:- งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สืบชะตาหลวงและงานใส่ขันดอกไม้ 108 บูชาคุณหลวง ประจำปี 2562 
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมท้องถิ่นรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562
กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมญภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ประจำปี2562 วัดศรีบัวเงิน
กองการศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการตัดตุงไส้หมู
สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
กองการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีและการแสดงของวงดนตรี “เดอะท่าศาลาแบรนด์”
กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมญภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา ประจำปี2562ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ติดรถยนต์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเดิมฯ ม.2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำฯ ม.2 
-:- ประกาศวิจารณ์งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองหลวงหมู่ที่ 3 
-:- ประกาศการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน งานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า - หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศประกวดราคาจัดหาโคมไฟถนนสาธารณะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถานบ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก - แผ้วถางลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1,2,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา จัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพ.ค. - มิ.ย. 62 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอยสุเหร่า-หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำ หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาอลูมีเนียม) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำพร้อมปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเดิม ม.2 
-:- ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.1 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =