ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าศาลา
สายตรงท่านนายกร้องเรียน ร้องทุกข์

งานการเจ้าหน้าที่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

คู่มือประชาชน

สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลย้อยหลัง

facebook

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล์

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/12/2561
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,294
เดือนที่แล้ว
1,258
ปีนี้
3,636
ปีที่แล้ว
440
ทั้งหมด
80,355
ไอพี ของคุณ
54.243.17.113-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง 2562 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร น้องๆนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าศาลา  ขอเชิญร่วมงาน “เรารักน้ำแม่คาว”ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าศาลา 
-:- ชอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานฝัน วันเด็กแห่งชาติ 
-:- ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ และรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 
-:- นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี ครอบครัวสุขสันต์ พาเพลิน สุขใจ  
-:- เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี 
-:- ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งรำลึก ในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมโครงการ อบรมคลินิกกีฬาเยาวชน ตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลท่าศาลา
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข็มแข็ง
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (kick off) เทศบาลตำบลท่าศาลาข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจัดหาโคมไฟถนนสาธารณะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมารางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่า-หลังบริษัทแปดริ้วเครื่องเย็น หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR งานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาชุดโคมไฟถนนสาธารณะ 
-:- ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคารถกระเช้าไฟฟ้าฯ 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อพักระบายน้ำ หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาอลูมีเนียม) จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม - กันยายน 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างบ่อดักตะกอนและที่ดักขยะปากท่อลอดถนน ฌ3 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคสล. บริเวณซอย 10 หมู่ที่ 1 - 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ระยะที่ 5 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ท้ายซอยสุเหร่าฯ ม.1 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างถนนวงแหวน ฌ3 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดโคมไฟถนนสาธารณะ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ข้างบ้านพักข้าราชการตำรวจฯ (ระยะที่ 2)หมู่ที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
-:- ประกาศประกวดราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาทองวิลล์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ช่วงท้ายวัดดอนจั่นฯ 
ผลิตภัณฑ์พานไม้ไผ่ขด
ไม้ยืนเหยียบเพื่อสุขภาพ
หมู่บ้านแหล่งผลิตโคมตุงล้านนา บ้านสันทราย – ดอนจั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลำน้ำคาว
แหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพทำโคมล้านนา
วัดดอนจั่น

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่ :   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    laas    http://www.oic.go.th/ginfo/   กระทรวงมหาดไทย    สตง    ระบบจัดซื้อจัดจ้าง   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมบัญชีกลาง    ICT   กรมสรรพากร    ราชกิจจานุเบกษา    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA   สำนักงบประมาณ =